Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej. T. 5 Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej. Uwarunkowania - doświadczenia - propozycje

GTIN: 978-83-7395-700-8
Stara cena: 19,95 zł
9,98 zł
Cena netto: 9,50 zł

Opracowanie mieści się w nurcie tematycznym, który dostarcza informacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarystyki. Część tekstów poświęcona jest zagadnieniom teoretycznym, szczególnie efektywności resocjalizacji, funkcjonowaniu placówek resocjalizacyjnych i diagnozowaniu osób nieprzystosowanych społecznie oraz planowaniu oddziaływań resocjalizacyjnych. Część tekstów poświęcona jest prezentacji zagadnień praktycznych, przede wszystkim omówieniu ciekawych przykładów z praktyki resocjalizacyjnej – programów i projektów, których celem jest zwiększanie efektywności procesu resocjalizacji, jakiemu poddawane są osoby przebywające w zakładach karnych.

Praca skierowana jest przede wszystkim do pedagogów resocjalizacyjnych i osób rozwijających swoje kompetencje zawodowe w tym kierunku, czyli głównie pracowników zakładów karnych i innych placówek resocjalizacyjnych. Będzie także ciekawą lekturą dla pedagogów, psychologów, terapeutów, jak również kuratorów sądowych, wychowawców oraz personelu placówek resocjalizacyjnych. Może być ponadto rekomendowana jako lektura uzupełniająca dla studentów przygotowujących się do wyżej wymienionych zawodów, a w szczególności dla osób przygotowujących się do zaliczenia/egzaminu z przedmiotów dotyczących zagadnień z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, oddziaływań o charakterze resocjalizacyjnym, penitencjarystyki i nieprzystosowania społecznego.